Inschrijvingen

Inschrijving voor het schooljaar 2017-2018 van een kleuter/leerling 

Situatie 5 oktober 2017: 
Nog vrije plaatsen beschikbaar.  

Inschrijving voor het schooljaar 2018-2019 van een kleuter/leerling 

  • Wanneer: 

* Inschrijvingen van kinderen voor het schooljaar 2018-2019 en voor kinderen geboren in 2016 (opgelet ook kinderen geboren in 2016 die instappen in september 2019): 

Voor de Gemeentelijke Basisschool De Leertuin: 
Inschrijvingsperiode vanaf 1 september 2017 tot en met 19 februari voor de voorrangsgroepen: broers en zussen, kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel. 

Nadien vrije inschrijving vanaf 1 maart 09.00 u. tot de capaciteit is bereikt. 

Kleuterschool maximum capaciteit: 165 
Lagere school maximum capaciteit: 250 

Inschrijven kan enkel tijdens schooldagen en tijdens de schooluren. Gelieve een afspraak te maken. 
De inschrijvingen gebeuren ter plaatse en volgens chronologie. 

  • Voorwaarden inschrijving van een kleuter 

Kleuters kunnen worden ingeschreven vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. 

Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.: 

- de eerste schooldag na de zomervakantie 

- de eerste schooldag na de herfstvakantie 

- de eerste schooldag na de kerstvakantie 

- de eerste schooldag van februari 

- de eerste schooldag na de krokusvakantie 

- de eerste schooldag na de paasvakantie 

- de eerste schooldag na Hemelvaart  
Kleuters die ouder zijn dan drie jaar kunnen onmiddellijk ingeschreven worden en naar het klasje komen. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

  • Voorwaarden inschrijving van een lager school kind: 

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én tenminste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerst schooldag van september of de inschrijving. 

 

 

inschrijvingen

Openingsuren & contact

GBS Leertuin
adres
Brusselsesteenweg 711860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel tel
02 892 23 50
e-mail
directie@deleertuin.be