Inschrijvingen

Inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2019-2020 van een kleuter en/of leerling

Inschrijvingen van kinderen voor het schooljaar 2019-2020 en alle kinderen van het geboortejaar 2017

Inschrijvingsperiode vanaf 1 september 2018 tot en met 28 februari 2019

voor de voorrangsgroepen:

a) broers en zussen,

b) kinderen van dezelfde leefentiteit  

c) kinderen van personeel.

Nadien vrije inschrijving vanaf 1 maart  tot de capaciteit is bereikt. Daarna kom je op een wachtlijst terecht.

Kleuterschool maximum capaciteit: 100

Lagere school maximum capaciteit: 150

Inschrijven kan enkel tijdens schooldagen en tijdens de schooluren in de school en gebeuren volgens chronologie.

 Voorwaarden voor de inschrijving van een kleuter

Kleuters kunnen worden ingeschreven vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.

Kleuters jonger dan 3 jaar mogen pas naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata :

 - de eerste schooldag na de zomervakantie

 - de eerste schooldag na de herfstvakantie

 - de eerste schooldag na de kerstvakantie

 - de eerste schooldag van februari

 - de eerste schooldag na de krokusvakantie

 - de eerste schooldag na de paasvakantie

 - de eerste schooldag na Hemelvaart 

Kleuters die ouder zijn dan drie jaar kunnen onmiddellijk ingeschreven worden.

Voorwaarden voor het inschrijven van een lager school kind. 

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling :

a) zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar

b) tenminste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs

b) gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

inschrijvingen

Openingsuren & contact

GBS Leertuin
adres
Brusselsesteenweg 711860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 50
e-mail
directie@deleertuin.be

Openingsuren

Vandaag: 8.30 - 11.55 uur en 13.15 - 15.35 uur

Deel deze pagina